Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025

Zveřejněno: 11. 06. 2024

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025

 

Zřizovatel mateřské školy Dlouhá 56 stanovil měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2024/2025 v částce 900, 00 Kč

Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období  od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. 

Zveřejnil: Blanka Palacká