Vzděláváním k úspěchu II

Název projektu: Vzděláváním k úspěchu II

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019983

Doba realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 367 165 Kč

Cíl projektu: - personální podpora mateřské školy a základní školy

                     - rozvojové aktivity MŠ a ZŠ
                     - extrakurikulární aktivity ZŠ

Aktivity:

  1. Školní asistent - personální podpora MŠ
  2. Projektový den ve výuce MŠ
  3. Školní asistent - personální podpora ZŠ
  4. Projektový den ve výuce ZŠ
  5. Klub pro žáky ZŠ