Přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu v roce 2024

Zveřejněno: 11. 06. 2024

Přerušení provozu mateřské školy  v měsících červenci a srpnu  v roce 2024

 

Provoz Mateřské školy Dlouhá 56 bude v období 15. 7. 2024 – 16. 8. 2024 přerušen.

Provoz MŠ bude obnoven 19. 8. 2024.

Rozsah přerušení stanovil ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Zveřejnil: Blanka Palacká