Den Země - 4. třída

Zveřejněno: 09. 05. 2024

Oslava Dne Země ve 4. třídě

V naší třídě jsme se rozhodli oslavit letošní Den Země nejen symbolickými gesty, ale i aktivním zapojením dětí do průzkumu a objevování okolní přírody. Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se děti mohou přímo propojit s přírodou a posílit tak jejich ekologické uvědomění.

Během týdenního bloku jsme s dětmi strávili čas venku, kde jsme pomocí lupy zkoumali různé prvky přírody. Děti měly možnost nasbírat různé kousky přírodnin, jako jsou listy, květiny či kameny, které jsme později důkladně prozkoumali pod mikroskopem. Tato aktivita nejenom podnítila jejich zvídavost, ale také posílila jejich schopnost pozorování a vyvozování závěrů. Dokonce jsme se naučili pracovat s mikroskopem.

Součástí naší oslavy Země bylo i přivítání nového spolužáka, řasokoule pojmenované Ferda. Tento malý živočich se stal nedílnou součástí naší třídy a děti se s ním seznámily prostřednictvím interaktivního pozorování a péče o něj. Přítomnost Ferdy v naší třídě přispěla k budování empatie, odpovědnosti a péče o živou přírodu.

Celkově lze říci, že oslava Dne Země v naší třídě nebyla pouze jednorázovou událostí, ale spíše zahájením dlouhodobého procesu vzdělávání a zapojování dětí do ochrany životního prostředí.

 

Fotografie naleznete zde: https://msdlouha.zsjubilejni.cz/fotogalerie/den-zeme-4-trida

Zveřejnil: Blanka Palacká