Příjezd sv. Martina do naší školky

Zveřejněno: 14. 11. 2019

Svatý Martin ohlásil svou návtěvu v naší mateřské škole na 13.11.2019. Děti se na jeho návštěvu velmi těšily. Čekání na jeho příjezd si děti mohly zkrátit plněním rozličných úkolů. I přes nepřízeň počasí se akce velmi podařila.

Fotografie naleznete zde: http://msdlouha.zsjubilejni.cz/fotogalerie/prijezd-sv-martina-do-nasi-skolky 

Zveřejnil: Blanka Palacká