Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Dlouhá 56 ve školním roce 2020/21

Zveřejněno: 28. 04. 2020

V souladu s § 123 odst. 2, 33 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. A 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena takto:

  • měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 324, 00 Kč (září 2020-srpen 2021)

  • děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně

 

Zveřejnil: Blanka Palacká