Informace pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ

Zveřejněno: 13. 05. 2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,

příspěvková organizace

 

http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 553 038 084, e-mail: ms@dlouha56.cz

 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

OD 18. 5. 2020 BUDE ZNOVUOTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

Provoz mateřské školy od 6:00 hod. – 16:00 hod.

Vstup do MŠ proběhne hlavním vchodem - ráno při scházení i odpoledne při rozcházení dětí.

S ohledem na rizika není vhodné, aby děti vodily a vyzvedávaly osoby spadající do rizikové skupiny, nebo s příznaky jakékoli nemoci.

Vstup rodičů do prostorů mateřské školy a tříd je zakázán.

Pro všechny rodiče a děti nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2 m.

 

V prostorách MŠ

U vstupních dveří Vás přivítají asistentky, které dítěti změří teplotu bezkontaktním teploměrem, převezmou od Vás dítě a poskytnou dětem dezinfekci na ruce (bude připravená po celý den u dveří).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení na webu školy či k dispozici u vstupu do školy (musí podepsat zákonný zástupce). Odevzdejte jej nejpozději v den nástupu do MŠ.

Asistentky odvedou dítě do šatny, kde ho převléknou, pak dítě předají paní učitelce.

Komunikaci mezi rodičem a učitelkou se bude uskutečňovat přes telefony u hlavního vchodu mateřské školy, nebo můžete volat do konkrétní třídy Vašeho dítěte.

1. třída – 555 535 033

2. třída – 555 535 034

3. třída – 555 535 032

4. třída – 553 038 079

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušku v prostorách školy nosit nemusí. Přestože byla udělena výjimka z nošení roušek pro děti od 2 – 7 let budeme požadovat, aby bylo dítě vybaveno rouškami a sáčkem na jejich uložení po použití.

 

Roušky prosím označte jménem dítěte.

 

Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál Základní školy a Mateřské školy Dlouhá 56.

 

Po dětech bude požadováno časté mytí rukou a používání dezinfekce.

 

Každé dítě si přinese do mateřské školy svou uzavíratelnou láhev na pití (opatřenou jmenovkou) a po celý den z ní bude pít. Bude zajištěno možnost doplnění pití a umytí láhve.

 

Školní stravování se uskuteční v běžném režimu včetně pití.

 

Láhve a roušky si budete denně odnášet domů.

 

Nezapomínáme ani na děti, které zůstanou ještě doma. Dětem budeme zasílat informace o tom, co v mateřské škole děláme, jak to v ní teď vypadá a taky úkoly které plníme.

 

Omlouvání nepřítomnosti dětí se řídí Školním řádem.

 

 

Přiložené soubory

Název souboru Typ Velikost
pokyny-pro-rodice-od-18--5-.odt 18.75 kB
Zveřejnil: Blanka Palacká