Informace pro rodiče o přerušení provozu MŠ Dlouhá v měsíci červenci a srpnu 2020

Zveřejněno: 28. 04. 2020

Provoz mateřské školy bude přerušen v období od 13. 7. 2020 – 14. 8. 2020.

V době uzavření mateřské školy mohou zákonní zástupci dítěte požádat o umístění dítěte v jiné MŠ v Novém Jičíně.

Zveřejnil: Blanka Palacká