Informace pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy

Zveřejněno: 04. 08. 2020

Prosíme rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy k 1. 9. 2020, aby se dostavili do MŠ k vyzvednutí potřebných dokumentů, které mateřská škola vyžaduje.

V týdnu od 17. 8. do 21. 8. 2020 v dopoledních hodinách si vyzvedněte:

  • Evidenční list dítěte

  • Přihlášku ke stravování

  • Pokyny a informace k placení stravného a školného ve školním roce 2020/2021

Zveřejnil: Blanka Palacká