Informace k úhradě „ Úplaty za předškolní vzdělávání „ na červenec a srpen 2020

Zveřejněno: 11. 06. 2020

Informace k úhradě „ Úplaty za předškolní vzdělávání „ na červenec a srpen 2020

 

Zákonný zástupce dítěte platící školné uhradí poslední platbu v červenci, která činí 335,00 Kč.

V srpnu se platit nebude.

Zveřejnil: Blanka Palacká