Informace k plánovanému otevření školy pro žáky

Zveřejněno: 24. 04. 2020

Vážení rodiče,

vážíme si vaši spolupráce se školou i v těchto složitých podmínkách a obracíme se na vás touto cestou s cílem sdělit vám co možná nejaktuálnější informace.

V současné době nemáme zaručené zprávy kdy a za jakých podmínek proběhne znovuotevření školy pro žáky. Většinu informací k aktuální situaci čerpáme především z veřejných sdělovacích prostředků. Jak asi víte, tak v médiích bylo avizováno datum otevření škol pro žáky prvního stupně na 25. května 2020. Toto datum však může být ještě změněno.

V tuto chvíli vycházíme z těchto informací:

  • Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
  • Účast žáků bude nepovinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
  • Několik dnů před otevřením školy budeme kontaktovat zákonné zástupce žáků 1. stupně s dotazem, zda budou mít o docházku do školy zájem.
  • Na základě zjištěného připravíme organizaci výuky dle aktuálních pokynů MŠMT a našich možností.
  • V případě, že se dítě vrátí do ZŠ nebo MŠ, nemohou již rodiče čerpat OČD (ošetřování člena domácnosti).
  • K organizaci výuky žáků druhého stupně nemáme bližší informace. Pokračuje tedy výuka distanční formou dle nastaveného systému jednotlivými vyučujícími.
  • Před nástupem dětí do školy budeme požadovat čestné prohlášení k rizikovosti v souvislosti s nemocí Covid-19 (viz přiložený soubor pod článkem).
  • Naši MŠ na ulici Dlouhá, která nyní funguje jako hlídací služba pro děti zaměstnanců krizových složek státu, jsme připraveni otevřít po ukončení nouzového stavu a po dohodě se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

vedení školy

Zveřejnil: Ladislav Gróf