Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Zveřejněno: 13. 05. 2020

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,

příspěvková organizace

pracoviště Jubilejní 3

http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz

Čestné prohlášení k rizikovosti v souvislosti s nemocí Covid-19

Jméno a příjmení žáka/dítěte: -----------------------------------------------------------------------------

Datum narození žáka/dítěte: --------------------------------- Třída: ----------------------------------

Já, zákonný zástupce žáka/dítěte (jméno, příjmení): --------------------------------------------------

Adresa: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální telefon:

 

čestně prohlašuji že:

Výše uvedené dítě/žák nejeví známky onemocnění Covid-19 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a není ve společné domácnosti s osobou, která je v povinné karanténě. (V případě pochybnosti se obraťte telefonicky na ošetřujícího lékaře dle jeho doporučení).

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40). (Váha v kg/(výška v metrech na druhou)).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

(V případě pochybnosti se obraťte telefonicky na ošetřujícího lékaře a dle jeho doporučení).

 

Jsem si vědom(a), že v případě změny v tomto prohlášení nepošlu dítě/žáka do školy a neprodleně tuto skutečnost nahlásím vedení školy na telefon:

Pracoviště ZŠ Jubilejní 3 556 708 066, škola@zsjubilejni.cz

Pracoviště ZŠ Dlouhá 56 556 706 475, škola@dlouha56.cz

Pracoviště MŠ Dlouhá 56 553 038 084, kleinova@dlouha56.cz

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno na základě právní povinnosti. Ostatní informace, práva a povinnosti ke zpracování osobních údajů naleznete na webu školy www.zsjubilejni.cz

 

 

V: ---------------------------- dne: ------------------------------ ----------------------------------------- podpis zákonného zástupce

 

Přiložené soubory

Název souboru Typ Velikost
cestne-prohlaseni.doc dokument MS Word49 kB
Zveřejnil: Blanka Palacká