Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za školní rok 2021/2022

Zveřejněno: 07. 06. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dlouhá 56, Nový Jičín

 

V souladu s § 123 odst. 2, 33 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. A 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena takto:

· měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 308, 00 Kč (září 2021-srpen 2022),

· zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje,

· úplata za předškolní vzdělávání je splatná nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce,

· děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

Zveřejnil: Blanka Palacká