Odpuštění školného za období březen, duben, květen 2020

Zveřejněno: 07. 05. 2020

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace po projednání se zřizovatelem – Městem Nový Jičín rozhodl v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o zproštění úplaty za předškolní vzdělávání za období březen až květen 2020. Uhrazené školné Vám bude vráceno.

Zveřejnil: Blanka Palacká